BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Allmänna villkor

Direkto AB, 556962-9404

Endast en kreditupplysning (UC)

När du gör en låneansökan via Direkto, www.direkto.se, så görs en beställning av kreditupplysning hos Upplysningscentralen AB (“UC”). UC kommer i samband med detta att registrera en enda kreditupplysning – oavsett hur många långivare som tar del av din ansökan. Detta i enlighet med Direktos avtal med UC och långivarna.

För varje långivare som tar del av din kreditupplysning kommer du att få hem en omfrågandekopia. Omfrågandekopiorna skickas enligt lag ut till din folkbokföringsadress och/eller till registrerad e-brevlåda. Omfrågandekopior har ingen inverkan på din UC score. Även om du får hem ett flertal omfrågandekopior så är det alltså bara en UC som kommer att registreras.

Några av de långivare som vi samarbetar med kan välja att göra en egen kreditupplysning hos andra kreditupplysningsföretag än UC (t.ex. Bisnode eller Creditsafe). Eventuella sådana kreditupplysningar registreras/syns inte på din kreditupplysning hos UC och påverkar därmed inte din UC score.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförorningen (GDPR) ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Direkto AB med organisationsnummer 556962-9404 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar.

 • Ändamålsbegränsning – Direkto använder personuppgifterna för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig av beställd tjänst. För detta ändamål delar vi uppgifter som du lämnar till oss med de långivare som vi samarbetar med i syfte att kunna tillhandahålla dig begärd tjänst.
 • Uppgiftsminimering – Vi samlar endast in information som är nödvändig för detta ändamål och behåller uppgifterna i vår databas under minst tre år om inte du själv väljer att få dina uppgifter raderade dessförinnan. Då varje låneansökan är individuell och förutsättningarna alltid olika så behöver vi, för att kunna erbjuda dig bästa tjänst över tid, ha denna period på oss för att kunna hitta de bästa villkoren och för att kunna återkoppla till dig för framtida lånebehov. Efter denna period fortlöpt, eller om det inte längre finns ett syfte med att behålla din information, så raderas dina uppgifter automatiskt eller manuellt.
 • Öppenhet – Genom att acceptera villkoren ger du Direkto samtycke att under ovan definerade period kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden från Direkto eller våra samarbetspartners. Du ger oss även samtycke till direktmarknadsföring (t.ex. genom nyhetsbrev, mejl, post och telefon). Du kan närsomhelst avsäga dig framtida mejl och nyhetsbrev genom att följa instruktionerna för detta i våra utskick. Vi är mycket restriktiva med återkoppling av detta slag för att endast nå ut till våra kunder i syfte att faktiskt kunna bidra när vi väl återkopplar med ett mervärde.
 • Ansvarsskyldighet – Genom särskilda avtal med våra samarbetspartners säkerställer vi att att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.
 • Tillgänglighet – Vi tillser att dina personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett. Du har rätt att kräva att Direkto AB lämnar information till dig om vilka personuppgifter bolaget hanterar om dig.
 • Integritet – Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras. Du kan begära rättning av felaktiga uppgifter genom att maila info@direkto.se.
 • Konfidentiellt –Vi tillser att peronsuppgifter hanteras konfidentiellt genom särskilda avtal internt såväl som med våra samarbetspartners.

 Uppgifter som behandlas

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Epostadress
 • Telefonnummer
 • Information kring ditt boende
 • Inkomstuppgifter
 • Civilstånd
 • Särskilda uppgifter från kreditupplysningen som vi beställer från UC
Cookies

Vi samlar in data om trafik på vår hemsida med hjälp av cookies. Mer information om cookies hittar du under länken /Direkto.

Politiskt utsatta personer och lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism

Genom att skicka en ansökan bekräftar du att du inte är en person i politiskt utsatt ställning och att syftet med lånet inte är penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Om du är en person i politiskt utsatt ställning ber vi dig att mejla oss kort på info@direkto.se och vi kan då dela denna uppgift med långivare för att effektivisera låneprocessen. Med person i politiskt utsatt ställning menas enligt FFFS 2009:1 följande: 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar 2. parlamentsledamöter 3. domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas 4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ 5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten 6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Dina uppgifter kan komma att delas med andra myndigheter.