BankID logo Mina sidor

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Extra trygghet med Direkto Trygghetsförsäkring

Vem betalar för ditt lån om du blir arbetsoförmögen eller arbetslös? Direkto trygghetsförsäkring är ett bra skydd för dig om det oförutsedda inträffar. Om du drabbas av arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös så får du hjälp av Direktos trygghetsförsäkring att betala dina lånekostnader.

About Us

Vem kan teckna Direkto Trygghetsförsäkring?

För att teckna Direkto trygghetsförsäkring ska du:

• Ha blivit beviljad ett låneavtal genom Direkto
• Ha fyllt 18 men inte 60 år
• Vara tillsvidareanställd sedan minst sex månader (minst 20 timmar/vecka) eller vara egen företagare ansluten till erkänd A-kassa
• Vara fullt arbetsför
• Vara folkbokförd och boende i Sverige samt inskriven i svensk försäkringskassa
• Inte vara medveten om varsel, uppsägning eller kommande arbetslöshet
Du som har behov av att få ett belopp som kan betala kostnaderna för ditt lån, eller andra viktiga utgifter om du drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning.
Om du drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös utbetalas ett månadsbelopp som motsvarar den ursprungliga månadskostnad du har för det låneavtal som du ingått via Direkto, dock max. 10 000 kr/månad. Månadsbeloppet betalas ut upp till 12 månader, så länge du är fortsatt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös.
Exakt vilka försäkringsbelopp som gäller framgår av det försäkringsbesked du får när du tecknar försäkringen.
Kostnaden för Direkto Trygghetsförsäkring är 6,75 % av det försäkrade månadsbeloppet. Är din initiala månadskostnad för kreditavtalet 1 000 kr/mån så kostar försäkringen 67,50 kr/mån
Är ni två låntagare som båda har valt att teckna Direkto trygghetsförsäkring så betalar ni var sin månadspremie.
• Försäkringen fortlöper automatiskt varje månad, med samma försäkringsbelopp, tills du säger upp den.
• Du kan behålla Direktos Trygghetsförsäkring tills månaden innan du fyller 65 år.

Du måste tänka på procenten!

Har du missat vår sköna reklamfilm. Här kan du se den!

Försäkringsgivare & Anmälan om skada

Försäkringsgivare för försäkringsersättning vid arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet är Knif Trygghet Forsikring AS, med återförsäkring hos Scor Sweden Re. Scor är en av världens största återförsäkrare. Försäkringsgivaren företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm.

Skadeanmälan skickas till Nordic Loss Adjusting AB, som administrerar skadehanteringen för Direkto Trygghetsförsäkring. Adress till NLA: Box 1141, 171 22 Solna. Tel 08-411 11 60

E-post: info@nlaab.com

Anmäl skador till Nordic Loss Adjusting AB inom 180 dagar från skadans uppkomst.

Blanketter för skadeanmälan:

Skadeanmälan arbetsoförmåga

Skadeanmälan ofrivillig arbetslöshet

 

Faktablad Direkto Trygghetsförsäkring

Förköpsinformation Direkto Trygghetsförsäkring

Information om försäkringsförmedlaren

Villkor Direkto Trygghetsförsäkring

Kontakta oss

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404 Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm

Map

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

info@direkto.se

?>