Kontakta Oss

Direkto, RR & Qvist AB, Org.nr. 556962-9404

Tomtebogatan 48, 113 38 Stockholm

Telefonnummer: 020-252626

Telefontid: 09:00-18:00 (vardagar)

info@direkto.se


Hitta till oss:

Map

Visa större karta


Klagomålshantering

Vem ska jag kontakta om jag vill ta upp ett klagomål eller vill lyfta min åsikt?

Vi på Direkto är väldigt angelägna om att få höra vad våra kunder tycker om oss, hur vi har hanterat deras ärenden och hur det förhåller sig till förväntningarna. Vi följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Med klagomål avses ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster.

Om du vill framföra ett klagomål eller en åsikt är du välkommen att höra av dig till oss per telefon på 020-252626 alternativt per mejl till info@direkto.se. Du kan även skicka brev till oss till adressen Direkto, Tomtebogatan 48, 113 38, Stockholm.

Hur hanteras klagomål och vem är klagomålsansvarig?

Alla konkreta klagomål som inkommer till Direkto ska hanteras och besvaras skyndsamt och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt.

Vi besvarar alla inkomna mejl inom 14 dagar och ska ha utrett frågor, klagomål och åsikter under denna period. Vi tar klagomål och våra kunders åsikter på största allvar och därför är det viktigt för oss att utredningen ska gå så snabbt, vara korrekt och saklig. Vid klagomål rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till din kontaktperson på Direkto. Kan din kontaktperson inte åtgärda klagomålet omgående överlämnas ärendet till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med Direktos klagomålshanteringsinstruktion. Om du vill att ansvarig chef ska pröva ditt klagomålsärende kan du ringa oss och fråga efter den Klagomålsansvarige på Direkto, alternativ adressera mejlet genom rubrik “Till Klagomålsansvarig” i det mejl eller på det brev du skickar. Ytterst klagomålsansvarig är Direktos VD.

Vem, annan än Direkto, kan jag mer vända mig till vid klagomål?

Vi rekommenderar att du tar upp din åsikt eller ditt klagomål först med oss för snabbast möjliga hantering, men du behöver självklart inte göra det om så önskas. Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ett ärende. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Om du redan har fått ett besked från oss som du är missnöjd med kan du ta ärendet vidare.

Du kan således vid klagomål bland annat vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-50886000, arn@arn.se eller Box 174, 101 23, Stockholm. Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (telefon 08-225800) är en annan instans du kan vända dig till, likaså den kommunala konsumentvägledningen. De nås på 08-225800. Allmän domstol kan även pröva ditt ärende.

Vi är registrerade hos Finansinspektionen och även de tar emot klagomål av viss beskaffenhet. Konsumentverket kan också kontaktas för klagomålsärenden. Hur de arbetar med klagomål och vad det kan leda till att skicka klagomål till dem går att läsa mer om på respektive hemsida.

Cookies / kakor

På Direkto och våra samarbetspartners siter använder vi cookies för att kunna hantera trafiken på vår site.

En cookie är en liten textfil som identifierar en unik webbläsare på en viss dator, inte personen. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det.

Direkto jobbar med “intressebaserad reklam” vilket innebär att vi marknadsför oss i syfte att nå till besökare som har visat intresse av Direktos tjänster. Direkto är bland annat kopplad till Google Analytics och Google Adwords som sparar cookies som rör din trafik. Andra annonsplatser vi finns på sprarar “flash cookies” som sparas i en begränsad tid. Vill du ta bort dessa kan du rensa din webläsares/browsers historik och cache. Du kan även justera annonsinställningar i din browser, samt stänga av vissa funktioner i browsern.

Fler frågor och svar