BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Låneförmedling

Vi hoppas att denna artikel kan bli grunden till en mer nyanserad debatt kring låneförmedling och konsumtionslån. Myndigheter, politiker och journalister behöver ha en mer komplett bild då vi förmedlare finns till fördel för låntagarna. Men vi är som bransch inte felfria.

Direkto välkomnar debatten.

Låneförmedling

En miljardmarknad som vuxit fram till fördel för låntagare

2017 är det första året då förmedlare av privatlån – också kallat blancolån eller konsumtionslån – omsätter över en miljard kronor i Sverige. Med tanke på att privatlånestocken i Sverige är 230 miljarder kronor kan låneförmedlarnas aktivitet tillsynes verka som fortsatt liten, men branschen förmedlar under 2017 privatlån motsvarande ca 30 miljarder kronor.

Samtidigt är branschen och till och med fenomenet ”privatlån” ofta ifrågasatt. Med tanke på att privatlåneutlåningen och nu förmedlingen av privatlån titt som tätt hamnar i hetluften – se exempelvis artiklar från 11:e maj och 20:e juni i Svenska Dagbladet där det riktas skarp kritik mot hela privatlånebranschen – tycker vi på låneförmedlaren Direkto att det är viktigt att lyfta frågan om vilken inverkan låneförmedlarna har haft på utlåningen i syfte att reda ut vilken roll vi spelar och ge allmänheten en mer balanserad bild av låneförmedling, vad privatlån är och hur räntorna ser ut idag.

Låneförmedlarnas omsättning består i huvudsak av provisioner från bankerna och har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 34% de senaste fem åren. Samtidigt har lånestocken under samma period ökat 4% årligen enligt siffror från SCB. Det är inte en orimlig tillväxttakt menar vi på Direkto – vilket är i stark kontrast till vad olika myndigheter, politiker och journalister tycks vilja hävda. BNP-tillväxt (3,5% årligen under samma period), lägre räntor och ändrade konsumtionsbeteenden förklarar enkelt tillväxttakten.

Men hur förklaras då den stora skillnaden mellan låneförmedlarna tillväxttakt och den underliggande privatlånestocken? Här finns förstås flera förklarande faktorer. En viktig faktor är en högre omsättningshastighet i lånestocken då det har blivit vanligare för privatpersoner att se över befintliga lån och krediter genom en förmedlare vilket är ett fenomen framdrivet av förmedlarna till fördel för låntagarna. Olika kundprofiler, passar olika banker, under olika perioder och det är omöjligt för en kund att hamna rätt direkt genom att själv vända sig till en eller flera banker. Därför vänder sig kunder allt oftare till oss låneförmedlare för att jämföra och försäkra sig om att de har den bästa räntan de kan få.

Två andra faktorer som har bidragit till tillväxten är amorteringskravet på bolån i kombination med lägre privatlåneräntor. I samband med att amorteringskravet trädde i kraft 2016 valde många att lägga om sina lån och de nya reglerna har förvisso haft en dämpande effekt på bolånemarknaden men amorteringskravet och skuldkvotstaket har också inneburit att det inte är lika enkelt att låna upp på bostaden och utan tidigare knappt märkbara effekt på plånboken.

Privatlån har därför öppnat upp sig som ett alternativ för personer som äger sina bostäder. Istället för att utöka bolånet väljer många - som till exempel vill renovera kök och badrum eller köpa bil - att finansiera det med privatlån. Räntorna på privatlån innebär förvisso en premie, men den är avsevärt mindre än den var för bara några år sedan – och den är väsentligt lägre än vad myndigheter, politiker och journalister vill hävda och skrämma upp allmänheten med. Genomsnittsräntan på nya privatlån i slutet av 2011 var 8,3% jämfört med 4,4% i augusti 2017. Ränteskillnaden mellan privatlån och bolån var då 4,1%, idag är skillnaden nere på 2,6%. Det är för många inte längre en avskräckande skillnad. En stor andel av dessa lån förmedlas genom förmedlare och än mer blir det i takt med att förtroendet för oss låneförmedlare ökar.

Självklart kan man ifrågasätta om det är ok att låna för at köpa saker och ting istället för att spara till det och det är utan tvekan så att det finns många oseriösa aktörer och långivare som förmedlar respektive ger ut dyra lån som lämnar kunden i en lånefälla. Som tur är utgör dessa lån en förhållandevis liten del av marknaden – enligt Direktos uppskattningar ca 4% av totala lånestocken. Antal ansökningar om skuldsanering har stigit med 8% årligen de senaste fem åren, från 8453 ansökningar 2011 till 12349 under 2016. Det är självklart en allt för hög tillväxttakt men samtidigt finns det uppskattningsvis i Sverige ca 1,5-2,0 miljoner personer som har ett lån utan säkerhet som antalet ansökningar om skuldsanering ska ställas mot.

Så länge behovet ökar för människor att vilja konsumera och investera nu istället för i framtiden så kommer denna marknad at fortsätta växa i takt med dessa trender. Myndigheter, politiker och journalister bör fokusera sitt arbete på de långivare och låneförmedlare som tillhandahåller ockerräntor. De flesta, åtminstone seriösa låneförmedlare, fokuserar på den stora bulken av alla privatlån där vi måste vara konkurrenskraftiga för att ha ett existensberättigande och då är det marknadens genomsnittsräntor som vi måste förhålla oss till (just nu 4,3%).

Det finns fler förklaringar till låneförmedlarnas frammarsch. Historiskt har de största faktorerna till låneförmedlarnas kraftiga tillväxt varit de fyra storbankernas oligopol och riskaversion. Ur oligopolet skapades grogrunden till nischbankernas entré. Bristande konkurrens, hybris som följd av en dominerande position, aktieägarnas höga avkastningskrav och hårdare kapitaltäckningskrav hämmar storbankernas konkurrenskraft inom privatlånesegmentet och nischbankerna är som en enhet därför mer flexibla och erbjuder ofta lägre räntor (”ofta” är en rejäl underdrift och jag skulle kunna använda superlativa ord istället men vill inte hamna i en diskussion om ordvalen i denna artikel).

Och nischbankerna gör det riktigt bra. Så pass bra att nischbankerna som grupp nu utgör ett reellt hot mot storbankerna på privatlånemarknaden. Till sin hjälp har nischbankerna oss låneförmedlare. Nischbankerna inser att marknadsföring är en väldigt kostsam historia när man ska bryta igenom gamla strukturer och privatpersoners ofta malplacerade lojalitet till storbankerna. Låneförmedlarna å andra sidan som hittade sin plats som kanalen mellan privatpersoner med lånebehov och långivarna har för nischbankerna blivit en kostnadseffektiv kanal att vinna marknadsandelar genom.

Men allt är inte guld och gröna skogar inom låneförmedlarbranschen trots stark tillväxt. Marknaden domineras av två stora aktörer som tillsammans under 2016 förmedlade två tredjedelar av alla lån. Deras dominerande position och deras uttalade bidrag till den höga omsättningstakten i lånestocken har lett till förtret bland bankerna. Begränsad konkurrens resulterar som i andra marknader i för höga kostnader (för bankernas del i detta fall) vilket indirekt drabbar låntagarna. De två större aktörerna håvade 2016 in 96% av branschens vinster. Konkurrensen är benhård mellan låneförmedlarna. Det tillhör vanligheten att privatpersoner är trötta på att bli uppringda flera gånger i veckan av välvilliga men propsande låneförmedlare som erbjuder att kostnadsfritt se över lånen. Bolagen är personalintensiva, strategiskt kortsiktiga och sliter med lönsamheten.

Ett resultat av den hårda konkurrensen och kraftig överetablering har resulterat i oseriösa aktörer som t.ex. inte bara ger ut ett lån vid förmedlingstillfället utan erbjuder kunder som inte har tänkt till om sin betalningsförmåga två ibland tre lån för att täcka upp för kundens lånebehov utan att se till helhetsbilden och den risk kunden löper; ett fenomen som Finansinspektionen satt under luppen och som bör sättas stopp för. Begränsad ersättning från bankerna och därmed hög personalomsättning hos de låneförmedlare som uteslutande jobbar med telemarketing resulterar i okunskap när oerfarna och ofta mycket unga personer utan kunskap i ekonomi måste utgöra säljkåren. Detta i sin tur begränsar möjligheten till att ge sunda råd till låntagare samtidigt som förmedlarnas kortsiktighet ibland prioriteras framför kundens bästa som denna inte alltid är medveten om. Överetablering, propsande säljare, okunskap och ibland dåliga råd har lett till en del befogad badwill i vår bransch.

Så är det dock i de flesta nya marknader med stark tillväxt. Branschen dras med problem som håller på att självsaneras pga den hårda konkurrensen.

Låneförmedlarna fyller dock en väldigt viktig roll på marknaden. Vår närvaro ökar konkurrensen och möjliggör för nischbankerna att konkurrera trots storbankernas dominans. Till fördel för låntagare. Utan tvekan är det så att låneförmedlarna är en av huvudanledningarna varför ränteskillnaden mellan bolån och privatlån har minskat.

För en privatperson i Sverige som vill låna pengar i form av ett privatlån vågar undertecknad påstå att första anhalten måste vara en låneförmedlare – inte storbanken. Med några knapptryckningar, endast en kreditupplysning och utan överflödig diskussion med en banktjänsteman kan man genom en låneförmedlare jämföra en rad olika banker och få ett lån beviljat med mycket större sannolikhet och ofta till lägre ränta än hos storbanken.

Det är dags för låneförmedlarna att förfina sina erbjudanden och ta ett större moraliskt ansvar för att fortsätta vinna allmänhetens förtroende, och det är dags att privatpersoner med lånebehov blir mindre lojala sina banker för att sänka sina räntekostnader. De närmaste åren kommer låneförmedlarna möjliggöra konkurrens med och mellan storbankerna inom bolån när de får fotfäste på den 3000 miljarder stora marknaden. Då kanske vi låneförmedlare kan vara den katalysator som i dagsläget tycks saknas för att minska storbankernas absurda bolånemarginaler.

2017-10-28

Hemad Razavi, Grundare och VD, Direkto AB

About Us

Vanliga frågor:

Ett privatlån - även kallat blancolån och konsumtionslån - är ett lån utan säkerhet. Som underlag för att låna ut pengar använder sig banken/kreditgivaren av en kreditupplysning där lön och din specifika ekonomiska situation i övrigt ligger till grund för blancolånets villkor. Blancolånet återbetalas vanligtvis genom delbetalningar som innefattar både ränta och amortering. Köp av vitvaror, renovering av sin bostad eller sommarstugan är ofta anledningar till varför man söker blancolån. Köp av bil är ett annat vanligt syfte. Blancolån kan också användas för att samla ihop andra mindre krediter och lån, t.ex. kreditkortsskulder. Räntan på blancolån är i regel lägre än räntan på kreditkort men högre än ett bolån.
- Jämför många banker med en ansökan


- Endast en kreditupplysning, många kreditupplysningar tagna på kort tid kan förstöra din kreditvärdighet så det går inte att "shoppa runt" utan att vända sig till en låneförmedlare


- Snabbt svar, alltid inom 24 timmar men oftast får du svar från flera banker redan inom några minuter


- Lägre lägsta räntor


- Större chans att du blir beviljad ett lån


- Inget behov av prutande och förhandling, förmedlingstjänsten gör det per automatik


- Lån kan beviljas trots betalningsanmärkning men endast om ens ekonomi i övrigt ser bra ut (det tillåter inte storbankerna)


- Högre högsta belopp än hos många storbanker

Det ska du göra endast om din bank erbjuder dig det bästa alternativet. Gör banken inte det ska du definitivt inte låna av din bank. Så enkelt tycker vi att beslutet ska vara.


Man ska alltid konkurrensutsätta sin bank och vi låneförmedlare är ett ypperligt exempel på hur man med några enkla knapptryckningar kan göra just det. Få flera förslag på en gång istället för bara ett förslag från din bank och försäkra sig samtidigt att du har fått det bästa låneerbjudandet just du kan få baserat på din individuella situation. Du ökar samtidigt dina chanser att bli beviljad ett lån om flera långivare tittar på din ansökan.
Mejla oss på info@direkto.se


Vi hoppas komma i kontakt med studenter på universitet som vill gräva djupare i frågor som rör låneförmedling. T.ex.: Vad fyller ett privatlån för funktion om någon; marknadspåverkan, samhällsnyttan samt för- och nackdelar med låneförmedling; effekten vi låneförmedlare har haft på storbankernas intjäningsförmåga på privatlånestocken.

Journalister, politiker och andra som vill ha ett bollplank i vår bransch är också välkomna att ta kontakt. Våra förhoppningar är som skrivs ovan att vi ska kunna ge en mer nyanserad bild av låneförmedling och privatlån som produkt.

Rådata som BNP, volymen konsumtionslån, genomsnittsräntor och tillväxttakten i lånestocken hittar du bl.a. på SCBs hemsida (http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/).

Information och siffror om vår marknad, vår bransch och insikter om marknaden kommer från analyser som Direkto själva har gjort. Är det någon specifik uppgift du undrar över kan du kontakta oss på info@direkto.se.

Du måste tänka på procenten!

Har du missat vår sköna reklamfilm. Här kan du se den!