BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Basel 3

Basel 3

Efter den finansiella krisen 2008-2009 togs det fram ett regelverk som kallas Basel 3. Regelverket ställer krav på banker gällande likviditet och kapital. Basel 3 skapades för att försöka undvika framtida finansiella kriser och implementeras 31 december 2019.


Vad är Basel 3

Basel 3 är en vidareutveckling av regelverket Basel 2 när man ansåg att det inte var tillräckligt i arbetet för att motverka finansiella kriser. Syftet med de nya Basel 3 reglerna är att minimera risken för framtida kriser genom att konstruera ett läge där bankerna tydligare kan hantera kreditförluster.

Innan Basel 3 togs ”Basel 2,5” fram för att åtgärda de tydligaste riskerna i scenarion där bankerna kan var tvungna att ha mer kapital. Sedan infördes även en beräkningsmodell som fungerar som hjälpmedel till bankerna för att undvika en underskattning av kapitalbehovet.

Kapitalkrav för bankerna enligt Basel 3

  • Basel III innebär hårdare kapitalkrav, bankerna måste ha 7% i kärnprimärkapital och det totala kapitalkravet är 8%
  • Likviditetsbufferten under 30 dagar ska vara lika stor som nettoutflödet. Det betyder att banken skulle klara sig ytterligare 30 dagar om det skulle vara så att banken inte skulle kunna låna in pengar
  • Skärpta regler har även skapats kring hur man räknar på de riskvägda tillgångarna

Effekten av Basel 3

De höjda kapitalkraven bör innebära att bankerna har bättre förutsättningar och större förmåga att kunna tackla en rejäl nedgång i den svenska ekonomin. Det bör innebära att om det blir en “bank-run” (många som vill ta ut pengar samtidigt) så ska bankerna kunna förbli intakta och klara att betala ut pengar till kunderna för att på så sätt behålla allmänhetens förtroende.

bankränta

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Fleminggatan 85, 112 45, Stockholm

Map