BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

Bodelning

Bodelning

Bodelning innebär att man delar upp makarnas egendom mellan båda parterna vid äktenskapets upplösning. Detta kan ske antingen genom att den ene maken dör eller genom skilsmässa. Skulle det vara så att de båda makarna endast har enskild egendom skulle en bodelning inte behöva ske förutsatt att ingen av dem heller begär bohag från den andre eller begär att överta den gemensamma bostaden.


Hur ansöker jag om bodelning? 

Är det så att parterna inte kommer överens efter en äktenskapsskillnad kan ena maken eller båda makarna ansöka om att en bodelningsförrättare ska utses hos tingsrätten. Skulle det vara så att parterna inte varit gifta utan istället sambos kan även de ansöka om en bodelningsförrättare när samboförhållandet upphör. Den skriftliga ansökan ska skickas till tingsrätten tillsammans med bifogat personbevis. Ett personbevis går att beställa från skatteverket. Kravet är att det inte får vara över 3 månader gammalt.

Kostnader för en bodelning 

Ansökan som skickas in till tingsrätten vid en bodelning kostar 900 kr. Nästa kostnad som tillkommer är kostnaden för bodelningsförrättaren. Arbete som utförs av förrättaren ska finansernas och vanligtvis sker detta genom att parterna delar lika på kostnaden. Anledningen är att båda har ett betalningsansvar för bodelningsförrättaren. På grund av det solidariska kostnadsansvaret kan förrättaren kräva ersättning från en av parterna som sedan i sin tur får kräva hälften av ersättningen från sin tidigare sambo eller make/maka.

I undantagsfall kan allmänna medel stå för kostnaden. Om den sökande har ekonomiska och personliga problem kan en ersättningsgaranti för bodelningsförrättaren beviljas. Parterna får då ersättnings för 5 timmars utfört arbete av bodelningsförrättaren. Även denna ansökan ska skickas till tingsrätten.

Vad gör bodelningsförrättaren vid en bodelning? 

Bodelningsförrättaren fungerar som en förmedlare som ska ena parterna. Målet är att de uppnår en gemensam överenskommelse om fördelningen där båda parterna är nöjda. I många fall kan detta vara svårt och detta är en av anledningarna till att förrättaren finns där för att hjälpa till. En så kallad tvångsdelning vid bodelningen kan bli aktuellt och bodelningsförrättaren delar i så fall på egen hand upp egendomen.

Kan jag vägra bodelningen?

Skulle ena maken inte vara nöjd med bodelningen som gjorts kan denne klaga och då inom 4 veckor från delgivningen väcka talan. Bodelningshandlingen som skrivits av bodelningsförrättaren måste godkännas av båda parterna för att den ska börja gälla.

Hur fungerar en bodelning vid ett samboförhållande?

En bodelning kan ske vid ett samboförhållande som önskas avslutas. Kravet är att ena parten senast 1 år efter att samboboendet upphörde måste meddela den tidigare sambon om att den vill genomföra en bodelning. Sker inte detta inom det tidsspannet kan en bodelning med en bodelningsförrättare inte längre ske.


bankränta

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Vasagatan 28, 111 20, Stockholm

Map

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

info@direkto.se