BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

Bolånefond

Bolånefond

Istället för en bank så kan vissa fonder erbjuda privatpersoner bolån – dessa fonder kallas gemensamt för bolånefonder. Konceptet är stort i bland annat Holland där mer än 20% av bolånestocken ligger hos institutionella bolånefonder. I Sverige gör bolånefonder intåg 2018. Underliggande värdet i en bolånefond är bolånestocken (värdet av alla bolån tillsammans) istället för t.ex. obligationer respektive aktier som annars finns i ränte- respektive aktiefonder. 


Hur fungerar en bolånefond?

Syftet med en bolånefond är att tjäna pengar på att låna ut pengar direkt till bostadsköpare. Pensions- eller försäkringsbolag (“institutioner”) kan då investera i bolån genom fonden och deras avkastning hänger då samman med avkastningen i bolånestocken. Ur ett nationellt perspektiv bör intåget av bolånefonder innebära lägre räntor för privatpersoner då dessa bolånefonder konkurrerar med bankerna om bolånekunderna. Medlen i fonden som institutionerna investerar i lånas sedan ut till kunderna för bostadsköp. Resultatet bör därför bli lägre boräntor och bolånefonden får avkastningen som annars bankerna skulle få. Eventuella bolån som förfaller blir då en risk för bofonden.

Varför investera i ett bolån?

Sverige är ett land med en befolkning som över lag har en god återbetalningsförmåga. Detta gör det säkrare för investerare. Finansinspektionen granskar även bolånemarknaden och idag finns många krav när det kommer till att bli beviljad ett bolån. Vi har nya regler om amorteringskrav och ett bolånetak som kan försvåra för kunden. Bolånefonder har inte lika strikta placeringsregler vilket kan göra att bankerna kommer att utmanas av de nya aktörerna som arbetar med bolånefonder.

Idag är detta väldigt populärt bland annat i Holland men kan komma att växa i länder om exempelvis Sverige. Bolånefonder erbjuder det som investerare söker, en låg risk tack vare svenskarnas goda återbetalningsförmåga men också en hög avkastning.


bankränta

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Vasagatan 28, 111 20, Stockholm

Map

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

info@direkto.se