BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

Förhöjt prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp

För personer födda mellan 1938 och 1953 finns ett förhöjt prisbasbelopp som reglerar tilläggspensionen.  Det är någon procent högre än grundbasbeloppet.


Hur fungerar det förhöjda prisbasbeloppet?

Det används för att räkna ut pensionspoäng och olika förmåner eller avgifter. Tidigare användes förhöjda prisbasbeloppet för att räkna ut ett tak för den allmänna pensionen men detta är inget som görs numera. Detta påverkar idag personer födda mellan 1938 och 1953 och som har tilläggspension då man använder beloppet för att räkna ut deras pensionspoäng i gamla pensionssystemet.

Hur räknas förhöjda prisbasbeloppet ut?

Ett förhöjt prisbasbelopp räknas ut enligt socialförsäkringsbalken och fastställs sedan av regeringen. Utgångspunkten för beräkningarna är förändringen av konsumentprisindex och man har valt att sedan avrunda till närmsta hundratal. Det är statistiska centralbyrån som räknar ut storleken på det förhöjda prisbasbeloppet beräknat på den gällande inflationen. Korrigeringen av det förhöjda prisbasbeloppet kan ske en gång per år och kan då ändras av statistiska centralbyrån efter ett fastställande av regeringen.

Beräkningarna grundar sig på inflationen vilket gör att man tar ett jämförelsetal som visar förhållandet mellan prisläget i juni 1997 och juni föregående år. Jämförelsetalet ändras också över tid i samband med inflationen. Man tar sedan jämförelsetalet och multiplicerar det med 36 396 för att sedan avrunda till närmsta hundratal.

Förhöjt prisbasbelopp

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Vasagatan 28, 111 20, Stockholm

Map

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

info@direkto.se