BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

Fysisk person

Fysisk person

En fysisk person är en juridisk term för en individ. Till skillnad från en juridisk person är en fysisk person alltså inte ett företag, ett dödsbo eller en förening. Fysisk person är en term som används för att skilja på juridiska och fysiska personer.


Fysisk person eller en juridisk person

För att tydligt skilja dessa två termer kan man tänka att en fysisk person är en individ som kan handla på egen hand och ta sina egna beslut. Juridiska personer består istället av exempelvis organisationer, företag, dödsbon eller stiftelser. En judisk person kan i vissa fall ta större delen av det personliga ansvaret från den fysiska personen. Krav som skadestånd och andra ekonomiska krav kan till exempel riktas mot den juridiska personen.

Är en enskild firma en juridisk person?

Överlag räknas företag som juridiska personer men när det kommer till enskilda firmor talar man inte om dem som juridiska personer. Anledningen till detta är att enskilda firmor drivs av en och samma ägare som även är den enskilda firman. Den fysiska personen och den enskilda firman är alltså samma sak. Ansvaret som faller på enskilda firman som skulder, tillgångar och ingångna avtal faller även på den fysiska personen. Detta gör att enskilda firmor inte räknas som juridiska personer.

 

Fysisk person

Kommentarsfältet är nu stängd för detta inlägg.

Vill Du Kontakta Oss?

Direkto AB, Org.nr. 556962-9404
Vasagatan 28, 111 20, Stockholm

Map

020-252626

Vardagar 08:00-18:00

info@direkto.se