BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Bluestep Bank

Bluestep är en stor bolånemarknadsaktör i Sverige och har hjälpt över 30 000 kunder sedan start 2005 med främst bolån som storbankerna inte skulle ha erbjudit på grund av fyrkantiga modeller. Bluestep fyller en speciell roll på den svenska marknaden i det avseendet. Bluestep erbjuder även privatlån och gick tidigare under varumärket SpringFinance.

Bluestep ägs av private equity bolaget EQT och Bluestep fick tillstånd av finansinspektionen att bedriva bankverksamhet 7 oktober 2017 och står sedan dess under finansinspektionens tillsyn. I samband med detta bytte bolaget namn från Bluestep till Bluestep Bank. 

Bluestep Bank erbjuder privatlån och bolån. Det som utmärker Bluestep är att fokus ligger på din framtida ekonomiska situation snarare än din dåtida. Det innebär att du kan ansöka och bli beviljad lån även om du för tillfället inte kan påvisa historiska ekonomiska resurser som krävs hos andra banker. Det går bra att ansöka om lån även om du har betalningsanmärkning eller har en annan anställningsform än tillsvidareanställning (fast), t.ex. en visstidsanställning. De lån du kan ansöka om är Privatlån, lån med bostaden som säkerhet och Lånelöfte.


Låna med bostaden som säkerhet – bolån information och ränta

Detta lån kan den som äger en bostad ansöka om. Bostaden blir då säkerhet för lånet, ett krav är att bostadens värde måste överstiga ditt befintliga lån på bostaden. Överskottet på värdet kontra lånet används som säkerhet för lånet. Lånet kan användas till vad du vill, ex renovering eller köp av bostad.

Återbetalningstiden är mellan 30 och 40 år och rak amortering tillämpas. Du amorterar lika mycket varje månad tills lånet är avbetalat. Räntan sätts individuellt och beror bla på din ekonomiska situation, hur stort av bostadens värde är kontra lånet och hållbarheten i din ekonomi (KALP). Du kan välja mellan rörlig ränta (var 3e månad) eller fast ränta på 3 / 5 års sikt. Räntan är för närvarande från 4,55 % och upp till 8,4%. Kreditbedömningen som görs tar hänsyn till tidigare betalningsanmärkningar, framtida ekonomiska situation och din nuvarande anställning. Hos Bluestep lönar det sig om du varit låntagare en längre period. Från och med år 3 kan du få sänkt räntekostnad med upp till 1% automatiskt om du skött tidigare inbetalningar. Från år 6 kan du få sänkt ränta med ytterligare 1%. Lägsta räntan får inte gå under Bluesteps räntegolv (för närvarande 4,5%).

Du kan ansöka om 150 000 kronor upp till 5 miljoner. Max får bostaden belånas upp till 85%. För fritidshus gäller 75%.

Ska du låna till attefallhus? Då kanske privatlån kan vara ett alternativ.

Läs mer om hur du lånar till attefallhus.

Priser Bluestep Bolån

 • Uppläggningsavgift 1950 kronor (kan inkluderas i lånet).
 • Värdering av din bostad 1995 kronor (kan inkluderas i lånet).
 • Aviavgift autogiro 25 kronor per månad, inbetalningskort 30 kr per månad.
 • Påminnelseavgift 60 kronor.
 • Inkassokrav 180 kronor.
 • Ränteskillnadsersättning- om du löser ditt lån i förtid ska du betala in en ersättning till Bluestep. Det är en ersättning för den förlust långivaren gör. Om du löser ditt lån under första räntebindningsperioden tas ingen ersättning ut. Vid 3 månaders rörlig ränta räknas första 12 månaderna som den första räntebindningsperioden. 

Krav för att kunna ta lån med bostaden som säkerhet

 • Bostaden du belånar ägs av dig.
 • Bostaden är åtminstone värderad till 200 000 kronor.
 • Bostaden används inte i kommersiell syften.
 • Du hyr inte ut bostaden i andra hand.
 • Du är åtminstone 18 år.
 • Du måste lösa skulder hos kronofogden för att bli beviljad lånet.

Bluestep Lånelöfte- bolån

Bluestep Lånelöfte sticker ut med att du kan bli beviljad bostadslån även om du inte har fast anställning och trots att du har tidigare betalningsanmärkningar. Lånelöfte är för dig som letar bostad eller redan hittat den bostad du vill köpa. Du får ett löfte på ett framtida lån.

Det går att bli beviljat Lånelöfte för nyproduktion upp till två år före tillträdet. Bolånespecialist ser över dina förutsättningar och bedömer bostaden. För att teckna förhandsavtal med bostadssäljaren krävs en insats, denna ansvarar du för och räknas som en del av kontantinsatsen. 3-6 månader innan tillträde gör bolånespecialist en ny beräkning av bostadens värde samt din ekonomi för att eventuellt ändra Lånelöfte.

Bluestep Privatlån

BlueStep Privatlån är ett lån utan som du kan ta utan säkerhet. Bluestep erbjuder en räntegaranti som innebär att Bluestep sänker sin ränta för att matcha låneerbjudande från annan bank. Det finns en lägsta nivå på räntan och den ligger för närvarande på 4,45%. Räntan är rörlig och sätts individuellt.

Lånebeloppet ligger från 10 000 och upp till 350 000 kronor med en återbetalningstid på 1-15 år. Du kan även betala av lånet i förtid utan extra kostnad.

Det går att ansöka om lån trots betalningsanmärkningar men villkoren skiljer sig då. Lånebeloppet är då från 10 000 och upp till 85 000 kronor. Låntagare får max ha 10 betalningsanmärkningar och totala värdet av skulder hos kronofogden och betalningsanmärkningar får inte vara mer än 50 000 kronor. Räntan är på 23% och uppåt.

Bluesteps privatlån är ett annuitetslån – på förhand delas betalningen upp lika för varje månad under låneperioden. Eftersom räntan är rörlig kan den stiga eller sjunka men månadskostnaden kommer inte ändras. Ett annuitetslån innebär att din amorteringstakt ökar vartefter du betalar av lånet. Så du betalar mer ränta i början av återbetalningsperioden, och mindre i slutet. Men din månadskostnad förblir densamma.

Avbetalningen består av tre delar; amortering, ränta och avgifter. Som låntagare kan du erbjudas upp till 4 månader betalningsfritt per år. Förutsatt att du följt lånevillkor och betalat dina räkningar i tid de senaste 6 månaderna. Betalningsfrihet får inte vara 2 månader i följd. Ränta och avgifter läggs till lånet vilket medför att låneperioden förlängs.

Priser och ränta privatlån

Räntan för Bluestep Privatlån är individuell och sätts efter en kreditprövning där din kreditupplysning spelar en stor roll. Om låntagaren inte har någon betalningsanmärkning är räntan 4,45%-29,5%. Om låntagaren har betalningsanmärkning sedan tidigare är räntan 23 – 29,5%.

Vid försenad betalning läggs en fördröjningsränta på till nuvarande lån och ränta. Dröjsmålsräntan är 5% för den del av lånet som inte har betalats i tid. Om hela lånet förfallit till betalning är dröjsmålsräntan 1%.

 • Uppläggningsavgift 495 kronor.
 • Aviavgift 15 kr per månad (gratis med autogiro).
 • Förseningsavgift 125 kronor.
 • Påminnelseavgift 60 kronor.
 • Vid händelse av att lånet går till inkasso 180 kronor.

Krav för att ta Privatlån

 • Du har en fast månadsinkomst på åtminstone 12 500 kronor före skatt.
 • Du är över 18 år.
 • Du har varit folkbokförd minst 12 månader i Sverige.
 • Du har inga skulder hos kronofogden.
 • Du får inte ha adress som är C/O, box eller särskild postadress.

Jämför alltid innan du lånar. Du måste tänka på procenten. Vi samarbetar med Bluestep och en rad andra banker. Se var du får bästa räntan genom en ansökan. Tjänsten är förstås kostnadsfri för dig och vi tar bara en kreditupplysning oavsett hur många banker som ser på din ansökan. 

Bluestep

Bluestep Låneskydd för privatlån

Låneskydd är en försäkring du som låntagare hos Bluestep kan teckna. Försäkringen ersätter dig då något oväntat i livet händer som plötslig arbetslöshet, skada, sjukdom och dödsfall. Ersättningen betalas ut max 12 månader i följd och ersätter hela din månadskostnad inklusive amorteringar och ränta. Vid dödsfall ersätts resterande del av lån upp till 350 000 kronor.

Vid nyteckning av försäkringen gäller karenstid på 3 månader. Om olycka, ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning pga sjukdom inträffar inom 3 månader från kontraktets starttid utgår igen ersättning. Vid dödsfall är det ingen karenstid. Vid skada är karenstiden 30 dagar.

En återkvalificeringstid tillämpas då du kommer tillbaka från skada/sjukdom eller arbetslöshet. Återkvalificeringstiden är 365 dagar.

Kostnaden för Låneskydd är 9% av månadskostnad för privatlån. Om du betalar 1000 kronor i månaden på privatlån blir då försäkringskostnaden 90 kronor. Vid tecknande av försäkring ingår de första 2 månaderna kostnadsfritt.

Krav för att teckna låneskydd

 • Du måste ha ett befintligt privatlån hos Bluestep alternativt ansöker om privatlån hos Bluestep.
 • Du är fullt arbetsför och har en anställning alternativt egenföretagare.
 • Du har ingen kännedom om kommande arbetslöshet eller skada/sjukdom.
 • Du är 18-64 år, arbetar och bor i Sverige. Försäkringen sägs upp automatisk när du fyller 70 år.

Om du skulle undanhålla viktig information angående hälsotillstånd eller information om kommande arbetslöshet kan försäkringen rivas.

Bluestep omdöme

VI har jobbat med Bluestep sedan 2015 och de har hjälpt många av Direktos kunder till bra villkor sedan dess. Eftersom vi samarbetar med Bluestep kan vi inte lämna ett objektivt Bluestep omdöme men vi kan ändå skriva om vår upplevelse om banken. Bluestep är mycket duktiga på att se på helheten och de ser på kunder på ett individuellt sätt vilket är till fördel för dig som t.ex. har en annan anställningsform än en tillsvidareanställning (fast). Bluestep privatlån är speciellt bra för dig som vill samla dina lån eller om du har en annan form av anställning som andra banker inte uppskattar. Bluestep lånar upp till 350 000 kr vilket är ett relativt högt belopp även om andra banker kan låna ut mer. Lägstaräntan på 4,45% är en mycket attraktiv nivå om du inte är fast anställd och om du har lån sedan tidigare som du vill samla. Det går dock aldrig säga vilken bank som erbjuder dig bäst ränta innan du har ställt bankerna mot varandra och när du gör en ansökan hos Direkto kollar vi din situation med Bluestep och många andra banker för att du ska få bästa möjliga villkor. 

Bluestep