BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Credento (TF Bank)

TF bank som står bakom Credento har tre verksamheter, Hallens lån, Credento och sparkonto på TFbank.se. Hos credento kan du ansöka om lägre lånebelopp och tillsammans har de tre verksamheterna fler än en miljon kunder. Verksamhet bedrivs bla. I norden, Lettland, Tyskland, Polen och Estland.

2012 beviljades TF tillstånd att bedriva bankverksamhet och går sedan dess under namnet TF bank. År 2016 noterades TF bank på Nasdaq Stockholmsbörsen där du kan handla andelar av bolaget.


Credento Privatlån

Credento erbjuder ett mindre privatlån från 1 000 till 40 000 kronor. (Länk för större lån hos TF Bank). Lånet är ett annuitetslån dvs då låneperioden bestämts delas betalningen upp jämnt för hela låneperioden. Månadskostnaden inkluderar amortering och ränta som är rörlig. Skulle räntan ändras under låneperioden är månadskostnaden fortfarande densamma men återbetalningstiden justeras. Du kommer alltså från lånekontraktets starttid veta exakt vad månadskostnaden uppgår till varje månad fram till lånet löpt ut.

Du kan ansöka om låneperiod på 1 år upp till 6 år. Det går att betala av lån i förtid utan extra kostnad. Credento erbjuder också 2 betalningsfria månader per år. För att kvalificera för betalningsfria månader krävs att låntagaren betalat 4 månadsbetalningar i följd innan. Du får inte ansöka om 2 betalningsfria månader i följd. Räntekostnaden för betalningsfria månaden läggs på lånet och lånetiden skjuts upp.

Innan ett lånekontrakt tecknas gör Credento en kreditbedömning på dig där kreditupplysning ingår. Om du blir nekad ett lån har du rätt att få reda på varför du blev nekad.

Kostnad och ränta för privatlån

Räntan är som tidigare nämnts rörlig. Den nominella räntan är samma för alla nya låntagare och för närvarande är den nominella räntan 29,04%. Maximal effektivränta (inklusive alla avgifter) är 33,23%.

  • Uppläggningsavgift 0 kronor
  • Aviavgift 0 kronor
  • Påminnelseavgift 60 kronor

Om låntagare är sen med att betala ränta och avgift för en månad läggs summan på kapitalskulden.  Den försenade betalningen, inklusive avgifter och ränta som förfallit ränteberäknas och läggs till kapitalskulden.

Krav för att ansöka om Privatlån

  • Du är åtminstone 22 år och bosatt i Sverige.
  • Du har inga betalningsanmärkningar.
  • Du har fast inkomst alternativt pension på åtminstone 110 000 kronor per år.

Credento Låneskydd

Till lånet går det att teckna ett låneskydd. Försäkringsgivaren är AmTrust International Underwriters DAC. Låneskyddet är privat för låntagaren och gäller tills du säger upp försäkringen. Det finns två olika försäkringar beroende på din ålder. När försäkringstagare fyller 65 blir övergår försäkringen automatiskt till att gälla försäkringen för 65-75 år. Om inte försäkringstagaren aktivt säger upp avtalet.

Försäkringen är giltig i norden samt utanför norden så länge vistelsen utanför norden inte är längre än 12 månader.

Kostnaden för försäkringen beror på din låneskuld. 0,45% per månad av din låneskuld däremot lägst 25 kronor. Om din låneskuld är 10 000 kronor är månadskostnaden för låneskydd (0,0045x 10 000) 45 kronor.

Detta gäller för dig som är 18-64 år. Försäkringen täcker din månadskostnad upp till 15 000 kr per månad vid hel arbetsoförmåga och arbetslöshet. Max antal månader i följd är 12 månader per tillfälle. Det är en kvalificeringsperiod från tecknande av försäkring, 30 dagar för arbetsoförmåga och 90 dagar för arbetslöshet. Det innebär att om du blir sjukskriven inom 30 dagar från försäkringstecknande eller blir arbetslös inom 90 dagar betalas ingen ersättning. Ersättning utgår från och med första dagen av arbetslöshet/skadetillfälle.

Vid återgång till arbete efter nyanställning eller sjukdom/skada krävs en period på 180 dagar innan du kvalificerar för ersättning på nytt.

Krav för att teckna Låneskydd 18-64 år

Försäkringstagaren får inte vara utanför åldersgruppen 18-64 år. Du måste ha en tillsvidareasntällning med minst 22 timmars arbetstid i veckan under åtminstone 6 månader sammanhängande tid. Alternativt egenföretagare ansluten till A-kassa vid tecknande av försäkring. Försäkringstagare saknar kännedom om kommande/nuvarande arbetslöshet, sjukdom/skada och får för närvarande ingen ersättning från försäkringskassan. Försäkrigstagaren måste även vara folkbokförd och bosatt i Sverige.

Detta gäller för dig som är mellan 65-75 år. Vid dödsfall och sjukhusvistelse mer än 30 dagar i följd ersätts resterande skuld på lånet, max upp till 60 000 kronor. Försäkringen ersätter även kostnader för rån upp till 2 000 kr per tillfälle och år.

Krav för att teckna låneskydd 65-75 år

Försäkringstagaren är bosatt och folkbokförd i Sverige. Försäkringstagaren måste vara inom åldersgruppen 65-74 år och får inte ha kännedom om kommande/nuvarande allvarlig skada eller sjukdom. Det går inte att nyteckna försäkring om du är äldre än 73 år.

Försäkringen gäller inte om försäkringstagaren har undanhållit information om skada/sjukdom och undanhållit information om kommande arbetslöshet. Vid psykisk sjukdom betalas ingen ersättning ut.

Credento omdöme

Credento jobbar mot en specifik kundgrupp som för bankens del förknippas med högre risk. Därför kompenserar banken denna risk med högre räntor (nominellt 29%). Lån med sådan ränta ska man undvika att ta – helt enkelt för att 29% är en dyr kostnad för att ha tillgång till pengar idag istället för att samla ihop pengarna till det man behöver.

Med det sagt så hamnar människor i lägen där de saknar en ekonomisk buffert och behöver pengar till något ändamål som inte kan vänta. I sådana tillfällen, i kombination med att man har en hög UC-risk, så kan Credento vara ett av få alternativ – just för att Credento är villig att ta större risk. Vår omdöme är därför att Credento är väldigt smidiga och de kan också utöka lån om du redan har lån hos dem. Det är viktigt att du har koll på ditt ekonomiska läge så att du verkligen kan betala tillbaka lånet – och att du verkligen väger kostnaden mot nyttan av ha pengarna nu.

Credento