BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

GCC Capital

GCC Capital AB har en lång historia och grundades redan 1953, till en början som fastigighetsbolag. Med tiden expanderade GCC och 1995 erhölls kreditmarknadstillståndet. GCC står under finansinspektionens uppsyn som kreditmarknadsbolag.

2016 grundades Balanzia som en filial till GCC AB. Om du är intresserad av Fakturaköp, factoring eller vanligt privatlån kan du vända dig till Balanzia som är en bifirma till GCC Capital AB. (Länk här)

GCC Capital AB riktar sig till företag, om du är intresserad av att ta ett privatlån kan du vända dig till Balanzia som är en bifirma till GCC Capital AB. GCC Capital AB sticker ut med att de erbjuder flygfinansiering. Du kan även ansöka om leasing, fastighetsfinansiering och företagslån.


Flygfinansiering

GCC Capital AB har kunskap och erfarenhet inom flygplans och helikopterfinansiering. Du kan ansöka om lån för att köpa alternativt leasa. Leasing innebär att GCC Capital AB köper flygplanet/helikoptern för att sedan hyra ut flygplanet till dig. Vid leasing betalar du inte någon ränta utan istället betalar du en leasingavgift. Vid hyrestidens slutperiod går det att lösa avtalet till förutbestämt restvärde alternativt förlänga finansieringsperioden. Restvärdet bestäms på förhand men anpassar sig till planets förväntade värde då hyresperioden löpt ut.

Lånefinansiering innebär att du tar ett lån hos GCC Capital AB för att sen själv köpa flygplanet/helikoptern. Som säkerhet för lånet tar GCC luftfartsinteckningar. Det finns möjlighet att skjuta upp skattebetalningar genom att göra skattemässiga avskrivningar. En restskuld för planet/helikoptern bestäms på förhand för att minimera amortering och månadskostnad. Du betalar ränta + amortering för lånet, vi hittar ingen information om befintlig ränta på hemsidan.

För att finansiera ert köp brukar en kontantinsats på ca 20 % begäras oavsett om det rör sig om leasing eller lånefinansiering.

Fastighetsfinansiering

På hemsidan skriver GCC AB att de snabbt och effektivt analyserar varje lånesökares situation och därefter kan ge snabbt besked om slutgiltig kredit. Det står inget om ränta men gissningsvis är det alltså individuellt beroende på ditt kreditbesked.

Du kan ansöka om lån för :

  • Bostadsrättsutveckling- ex toppfinansiering. Det kan röra sig om mindre konvertering av vindsförråd till stora bostadsprojekt.
  • Kommersiella fastigheter t.ex i samband med förvärv.
  • Markförvärv- GCC AB finansierar också markförvärv med framtida planer på bostadsproduktion

För att ansöka om fastighetsfinansiering krävs någon form av säkerhet. GCC AB är flexibla med säkerhet och det kan vara bostadsrättsbevis, värdepapper, borgensåtagande eller pantsatta hyreskontrakt. Säkerheten ska vara upp till 85% av lånet.

Privatpersoner såväl som flygklubbar och flygföretag erbjuds finansiering.

Företagsleasing- maskiner, utrustning och fordon

Företag kan även ansöka om leasing för maskiner utrustning och fordon. Läs mer om flygleasing för mer information om leasing. Vid företagsleasing tecknar GCC en allriskförsäkring för produkten. Försäkringen har låg självrisk och hög ersättning. Försäkringen ersätter bla maskinskada på vissa objektsslag, fysisk skada på objektet eller plötslig förlust på objektet orsakad av oförutsägbar händelse.

Företagslån

Företag kan ansöka om lån för att t. ex finansiera ombyggnad av lokal eller finansiera lager. Oftast kräver GCC någon form av säkerhet och detta kan vara pantbrev eller företagsinteckningar. Det står inget om ränta på hemsida.

GCC Capital

 

Vill du läsa om andra privatlånebanker – klicka här.