BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Stabelo bolån Avanza

Stabelo erbjuder bolån och bolaget är nära kopplat till Avanza. Avanza är distributör av Stabelos bolån och ansökan om lån går via Avanza. Avanza är Sveriges största nätmäklare och har inga fysiska kontor. Stabelo delägs till 20% av Avanza och har ett kapital på 10 miljarder som man avser låna ut till svenska bolånetagare. Avanza är stor inom sparande på internet och har de senaste 8 åren fått pris av svenskt kvalitetsindex för ”Sveriges nöjdaste sparare”.

Avanza är börsnoterat och går att handla på svenska börsen Nasdaq.


stabelo bolån information

Avanza samarbetar med Stabelo kring bolån. Stabelo är kreditgivare och Avanza sköter allt det administrativa vid bolånsansökan. Avanza tar ingen avgift för kreditförmedling, Stabelo ersätter Avanza. Som kund kan du ansöka om Bolån+ och du kan själv välja hur stort lånebeloppet du vill ansöka från 500 000 och upp till 10 miljoner kronor. Din bostadsrätt eller villa används som säkerhet för lånet.

Max belåningsbelopp är 60% av värdet på bostaden. Värdet på din bostad räknas ut genom en statistisk datavärdering av UC Bostad. Försäljningspriser av liknande objekt utgör grunden för värdering av din bostad. Du kan även i efterhand komma med en värdering gjord av registrerad fastighetsmäklare alternativt oberoende värderingsman som styrker att bostaden är värderad högre än tilldelade marknadsvärdet av UC Bostad.

Det finns två olika bolån att ansöka om, Bolån+ vilket är det vanliga bolånet alla kan ansöka om. Det andra bolånet, Superbolånet Private Banking är enbart tillgängligt för Avanzas Private Banking kunder med åtminstone 3 miljoner samlat kapital hos Avanza. Superbolånet Private Banking har ett begränsat utlåningsutrymme för att hålla nere risken med bolån. Detta innebär att taket periodvis är uppnått och då går det inte att ansöka om Bolån Private Banking.

För närvarande går det bara att ansöka om flytt av bolån eller ansöka om nytt lån på den bostad du redan är bosatt i. I framtiden har Avanza planer på att expandera och erbjuda lånelöfte samt lån vid köp av ny bostad.

Ränta Bolån+ och kostnader

Hos Stabelo kan du vara säker på att bolåneräntan är låg, eftersom Stabelos ränta motsvarar den genomsnittliga räntan för de 6 största bolånegivarna för att sedan dra av en rabatt till dig som låntagare. Marknadens förutsättningar avgör hur stor rabatten blir och varierar då förutsättningar förändras. Däremot kan du vara säker på att du inte kommer betala mera än den genomsnittliga räntan för bolån hos de 6 största bolånegivarna. De 6 största bolånegivarna är: Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB, LF Bank och SBAB.

För närvarande är exempelvis genomsnittsräntan på 3 månaders bindningstid 1,5 % hos de stora bolånegivarna medan genomsnittsräntan är 1,28 % hos Stabelo. Det går att binda räntan upp till 10 års tid. Fördelen är då att du som låntagare på förhand vet vad månadskostnaden kommer att bli de kommande 10 åren. Nackdelen är att det blir svårt att förflytta ditt bolån vid önskemål och du kan behöva betala en ränteavgift.

Alla låntagare hos Stabelo erbjuds samma nominella ränta för bolånet. Stabelo ställer högre krav än andra bolånegivare på sina kunder för att kunna hålla sin låga ränta. Det krävs att du har en stabil ekonomi. Räntan är rörlig och varierar, om du inte väljer att binda räntan under en period.

  • Påminnelseavgift 60 kr
  • Inkassoavgift 180 kr
  • Dröjsmålsränta 5%

Krav för att kunna ansöka om Bolån+

  • Det går enbart att belåna villor och bostadsrätter i Sverige.
  • Din adress måste finnas och vara tillgänligt hos UC’s register.
  • Låntagaren är över 18 år och kund hos Avanza.
  • Låntagare får inte ha skyddade personuppgifter eller bedrägerispärr.
  • Låntagare klarar KALPEN (kvar-att-leva-på-kalkyl).

Superbolånet private banking

Superbolånet PB är för dig som har samlat kapital på åtminstone 3 miljoner kronor hos Avanza. Om ni är flera i familjen som har kapital hos Avanza kan ni räkna samman ert kapital för att komma över gränsen på 3 miljoner. Bolån kan sökas för bostadsrätt, radhus eller villafastighet i Sverige och du måste vara folkbokförd på den adressen. Det går att ansöka om lån från 1miljon och upp till 10 miljoner kronor. Återbetalningstid är på upp till 30 år.

Max belåningsgrad är 50 % av bostadens värde. Om Bostaden sjunker till den grad att lånet är mer än 75% av bostadens värde har Avanza ett amorteringskrav och en amorteringsplan som tillämpas individuellt.

Du kan enbart låna till en bostad. Du kan inte ansöka om lånelöfte. Lånelöfte innebär att man uppger sina ekonomiska uppgifter innan man hittat en bostad och får en preliminär fingervisning av hur mycket man kan bli beviljad i lån. Detta går alltså inte att ansöka om hos Avanza.

Räntan är marknadens lägsta och för närvarande 0,79%. Eftersom Superbolånet private banking har ett lånetak går det inte att ansöka om lån när lånetaket är uppnått.

Amorteringskrav

Vid bolån finns det amorteringskrav inrättade av finansinspektionen. Om belåningen av bostadens värde är 50-75 % ska låntagaren amortera 1 % årligen. Om lånet överstiger 75% ska låntagaren amortera 2% årligen. Under 50 % belåning är det amorteringsfritt. Enligt det nya amorteringskravet ska låntagare nu amortera ytterligare 1 procentenhet om lånet är mer än 4,5 gånger årliga bruttoinkomsten.

STABELO omdöme

Vi har inte jobbat med Stabelo och kan därför inte lämnat ett omdöme om bolaget. Däremot välkomnar vi nya bolåneaktörer för att öka konkurrensen på bolånemarknaden.

Till startsida

Till andra omdömen

Vill du se om du kan få lägre ränta på dina privatlån?

I tankar på att renovera ditt hem eller behöver du kontanter till tillträdet – då kanske ett lån utan säkerhet kan vara svaret?