BankID logo Mina sidor
020-25 26 26

RING OSS PÅ

020-252626

Telefontider:
09:00-18:00 måndag-torsdag
09:00-15:30 fredag
12:00-13:00 lunchstängt

Marginalen bank

Marginalen Bank erbjuder två olika lån. Det ena är Marginalens privatlån, “Privatlånet”, och det andra är ett bostadslån, “Omstartslånet”. 2017 tilldelades Marginalen pris för Sveriges nöjdaste privatkunder inom privatlån. Priset utdelas av Svenskt kvalitetsindex (SKI) som mäter bankkunders nöjdhet inom olika kategorier.

Marginalen Bank har lång historia och deras rötter sträcker sig tillbaka till 70-talet. Det var däremot inte fören Marginalen förvärvade Citibanks svenska konsumentbank 2010 som Marginalen Bank bildades. Marginalen bank ägs av Marginalen AB som i sin tur ägs av Eva Glennow. Eva Glennow är även VD för bolaget. 


Marginalen privatlån – “Privatlånet”

Marginalenbank erbjuder ett privatlån mellan 25 000 och 350 000 kronor. Du kan välja en återbetalningstid mellan 2 och 12 år. Ingen säkerhet behövs för att ansöka om privatlånet. Lånet är ett annuitetslån, det vill säga att låntagaren betalar lika mycket varje månad till dess att lånet är avbetalat. Räntan är rörligt vilket innebär att räntan kan komma ändras under låneperioden (vilket gäller en absolut majoritet av alla privatlån i Sverige). Om räntan ändras innebär det att andelen ränta som du betalar i månadskostnaden justeras, men månadskostnaden förblir densamma. Om räntan går upp innebär det att du kommer amortera mindre i början av låneperioden. Och vice versa, om räntan går ner innebär det att du kommer amortera mer redan tidigare i betalplanen.

Med Privatlånet går det att förlänga lånetid vilket innebär att du sänker din månadskostnad men det innebär också en högre total räntekostnad eftersom du då betalar ränta över en längre period. Du kan göra det själv enkelt genom att logga in under fliken meddelanden. Månadsbetalning dras den 28:e varje månad. Som låntagare kan du välja att betala av en större del eller betala av hela lånet i förtid utan extra kostnad.

Sedan 1 januari 2017 går det inte längre att använda Privatlånet till kontantinsats för bostadsköp. Det går inte heller att ta privatlånet för att behålla sin bostad.

Ränta och kostnader med privatlånet

Räntan sätts individuellt efter dina ekonomiska förutsättningar vilket innebär olika faktorer som stabilitet och kontinuitet i ditt arbete, din taxerade inkomst, din UC-risk och om du till exempel tar med en medlånetagare (denna måste ha samma folkbokföringsadress som dig – andra banker i Direktos panel tillåter olika adresser). Marginalen bank gör en kreditupplysning om du ansöker genom dem och sedan blir du tilldelad en ränta som motsvarar den risk som lånet innebär för banken. Räntan varierar för närvarande mellan 3,5% och 18,95 %. Enligt vår bedömning ligger majoriteten av lånen (volymvägt) på mellan 5-7 %.

Marginalen lån ansök

Övriga kostnader är:

 • Aviavgift på 29 kronor (10 via autogiro)
 • Uppläggningsavgift 250 kronor
 • Förseningsavgift 175 kronor
 • Påminnelseavgift 65 kronor
 • Dröjsmålsränta, 10 % utöver närvarande ränta
 • Ingen administrativ avgift.

Krav för att ta Privatlån

Minikraven för att ansöka om ett privatlån hos Marginalen är inte särskilt högt ställda:

Med det sagt är Marginalen bäst, i vår mening, på låntagare som har en inkomst på över 180 000 kr och du ska ha minst ett år deklarerad inkomst innan du ansöker om lån genom Marginalen för att kunna bli beviljad ett lån. Marginalen är i jämförelse med andra banker särskilt duktiga på “mellansegmentet” och kan bevilja större belopp än många andra banker om du passar deras profil.

Det är väldigt svårt att hitta till rätt bank och därför hjälper Direkto som låneförmedlare dig när du vill ansöka om ett privatlån. Vi har samarbetat med Marginalen i över 5 år och tycker att det är en bank som står sig starkt på den Svenska marknaden, men det är omöjligt att i förväg, innan du har gjort en låneansökan, veta vilken bank som passar bäst. Alla banker har olika krav och målgrupper och därför hjälper vi bankerna och dig att hitta varandra så att du kan få den bästa räntan och de villkor du söker.

Låneskydd Privatlånet

Det går att teckna ett låneskydd i samband med att du tar ett privatlån genom Marginalen. Försäkringen täcker försäkringstagaren om denna blir arbetslös, sjuk eller vid dödsfall. Vid arbetslöshet och sjukdom/skada ersätter försäkringen månadskostnaden upp till 15 000 kr per månad. Vid dödsfall ersätts lånebeloppet till 100% upp till 350 000 kr.

Låneskyddet kostar 9,5% av månadskostnad för lånet. Har du till exempel en månadskostnad på 2 000 kr blir försäkringspremien 190 kr (2000 * 0,095). Om ni är två som ansöker om låneskydd sjunker månadskostnad för låneskyddet till 9,1% per person.

Krav för att kunna teckna låneskydd gäller följande krav.

 • Minst 18 år och max 64 år
 • Tillsvidareanställning eller företagare i minst 6 månader innan anslutning till försäkring
 • Minst 17 timmar arbetstid per veckan och försäkringstagaren ska vara fullt arbetsför
 • Låntagaren får ej ha mottagit ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar sammanhängande senaste året från ansökningstid

Marginalen bolån

Omstartslånet är namnet på Marginalen banks bolån. Läs mer om Marginalen Banks bolån Omstartslånet här. 


Marginalen kreditkort

Marginalen bank erbjuder även kreditkort med olika förmåner – Marginalen Gold och Margianlen Traveller. Nedan skriver vi om Gold-kortet.

Marginalen Gold

Kreditutrymmet på Marginalen Gold är mellan 15 000 – 100 000 kr. Med kreditkortet kan du överföra pengar till andra konton och betala fakturor med kortet (genom tjänsten som kallas Marginalen Flex). Det går att delbetala med Marginalen Gold på köp från 5000 kronor uppåt. Låntagaren kan välja att betala av allt på en gång för att undvika ränta och amortering. Alternativt delbetala upp till 36 månader. Månadsavgiften varierar beroende på hur stort lånet är. För köpbelopp 5 000 -10 000 kr är avgiften 39 kr per månad. För köpbelopp 10 001-20 000 kr är avgiften 75 kr per månad. För köpbelopp 20 001-30 000 kr är avgiften 95 kr per  månad.

Priser Marginalen Gold

 • Årsavgift 195 kronor (första året gratis vid ansökan)
 • Pappersfaktura 25 kronor (0 kronor vid E-faktura)
 • Extrakort 50 kronor (minst 18 år gammal)
 • Avgift för uttag inom och utanför EU 3% av totalbelopp men lägst 35 kronor
 • Avgift valutaväxling, (köp och uttag) 1,65%
 • Årsränta vid kontantuttag 16,9% fast ränta
 • Årsränta om kortinnehavare utnyttjar kredit 16,9% rörlig ränta
 • Marginalen Flex 0 kronor (konto där man kan överföra och betala fakturor)
 • 2 betalningsfria månader/ kalenderår. Dessa månader får inte sammanhängande. Eventuella avgifter och räntan läggs på kommande betalning.
 • Delbetalning upp till 4 000 gäller ränta. På belopp över 4 000 är det en serviceavgift och ingen ränta.
 • Om låntagaren gör fem köp inom loppet av 30 dagar får låntagaren tillbaka 20 kronor

Marginalen Gold försäkring

Försäkringen som ingår när du har Marginalen Gold innefattar en rad olika händelser:

 • Avbeställningsskydd till föreställningar/evenemang köpta med Marginalen Gold kort. Täcker upp till 10 000 kr per person och max 30 000 kr för tre personer.
 • Avbeställningsskydd av resa upp till 15 000 kr per person och max 45 000 kr per kort.
 • Bagageförsening och försening av allmänt färdmedel, efter 4 timmars försening med allmänt färdmedel och 6 timmars bagageförsening.
 • Nyckelservice, om du låser dig ute alternativt tappar nyckeln ersätter marginalen Gold upp till 2 000 kronor.
 • Rån av kontanter, vid rån upp till 5 000 utgår ersättning från Marginalen.
 • Leveransförsäkring på internet, om en beställd vara från internet inte kommer fram alternativt blir skadad utgår en ersättning upp till max 20 000 kronor.
 • Ett års extra garanti på varor köpte för minst 1000 kronor. Gäller hushållsmaskiner eller hemelektronik och max utbetalning är 20 000 kronor.

Extra Betalskydd för ditt kort

En tilläggsförsäkring kan tas som betalar låntagarens utnyttjade kredit vid fall av sjukdom/skada/dödsfall för låntagaren. Ersättning efter 30 dagars sjukskrivning är 7% av totala utnyttjade krediten, per månad, max 7 000 kr och lägst 150 kr. Efter 6 månader betalas resterande kredit av, upp till max 100 000 kronor och tidigare ersättningar dras av från maxbeloppet 100 000 kronor. Vid dödsfall täcker försäkringen lånet upp till 100 000 kronor.

Krav för att teckna betalskydd:

 • Minst 18 år och max 64 år.
 • Tillsvidareanställning eller företagare minst 6 månader innan anslutning till försäkring. Minst 17 timmar/ veckan och försäkringstagaren ska vara fullt arbetsför.
 • Låntagaren får ej ha mottagit ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar sammanhängande senaste året från ansökningstid.

Försäkringen kostar 0,8% av använd kredit per månad. Har du en utestående kredit på 10 000 kr kostar det dig således 80 kr (per månad).


Övriga tjänster & Produkter

Marginalen företagslån

Företag kan ansöka om företagslån på mellan 200 000 kr – 5 000 000 kronor. Återbetalningstiden är mellan 24 månader upp till 60 månader. En typiskt situation där ditt företag kan behöva mer kapital är för working capital och för tillväxt. Räntan är individuellt satt och varierar från bolag till bolag. På hemsidan hittar vi ingen information om lägsta/högsta ränta.

Leasing

Företag kan välja att leasa genom Marginalen. Leasing innebär att man hyr ett föremål och betalar en avgift för detta istället för att köpa direkt. Med Marginalen Leasing köper alltså Marginalen det du är intresserad av att köpa och du betalar sen en summa för att använda det under en viss tid. Efter kontraktstiden löpt ut kan du välja att köpa ut eller förlänga leasingavtalet.

Leasingtiden ligger mellan 2 och 10 år men anpassas efter den ekonomiska livslängden på det du vill köpa. Marginalen finansierar investeringen upp till 100 % och leasingbeloppet är från 75 000 kr till 5 000 000 kr.

Marginalen bank inkasso

Företag kan vända sig till Marginalen för att driva in obetalda fakturor och fodringar. Marginalen sköter allt det administrativa och du kan enkelt följa processen på dina sidor hos Marginalen. Marginalen bank agerar inkasso i Sverige men har även samarbetspartners utomlands. Det går även att sälja din faktura till Marginalen bank som då betalar upp till 99% av fakturans totalbelopp. Utbetalning sker inom 24 timmar.


Marginalen omdöme

Marginalen Bank har varit en samarbetspartner till Direkto sedan 2012 och har en viktig roll i vår panel av banker vad gäller de privatlån vi förmedlar. Även om maxbeloppet inte är lika högt som hos vissa andra banker är Marginalen särskilt aggressiva in sin prisbild när du inte har haft en stabil inkomst (t.ex. lägre för två år sedan jämfört med året innan). Det omdöme Marginalen fått genom SKI, nöjdaste kunder 2017, är ju väldigt prestigefullt med tanke på att det finns väldigt många aktörer på den svenska privatlånemarknaden. Vår erfarenhet och det vi hör från kunderna som har valt att ta privatlån från Marginalen är generellt sätt mycket positivt och de får även ett gott omdöme från oss.

Marginalen Bank har för övrigt, till skillnad många andra aktörer på Svenska marknaden, också ett brett sortiment av produkter och tjänster. Inte minst mot företag vilket breddar portföljen. Men eftersom vi inte jobbar med dessa produkter kan vi inte lämna något omdöme angående dessa produkter och tjänster.

Marginalen omdöme